Contour

  

WE CREATE, CONNECT AND GUIDE

Soepele herstructurering van mijn organisatie

Je bent al enkele jaren actief en hebt een aantal projecten opgezet waarvoor je beroep deed op een aantal vennootschapsvormen (VZW, BVBA, coöperatieve,…) die je nu wil fiscaal optimaliseren. Of je wil subsidies aanvragen en moet daarvoor van structuur veranderen van de overheid. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je kan beslissen dat het tijd is om je vennootschapsstructuur te wijzigen. Met de invoering van het Wetboek Vennootschappen zijn er een aantal interessante reorganisatiemogelijkheden bijgekomen. Zo kan in de toekomst een BVBA eenvoudig worden omgevormd tot een (bestaande) VZW. Er is ook een uitdrukkelijke bepaling die fusies tussen VZW toelaat. Het is niet meer nodig om het oude omslachtige systeem van overdracht van een algemeenheid toe te passen indien twee VZW’s willen fuseren. Een groot voordeel van de fusieregeling is de fiscale neutraliteit. Waar vroeger een oneigenlijke fusie fiscaal als liquidatie behandeld en belast werd, kan nu een VZW belastingneutraal fuseren. De enige reden waarom je als VZW nog voor het oude systeem zou kiezen, is voor de overdraagbaarheid van vorige verliezen. Die verliezen kunnen bij toepassing van de nieuwe fusieregeling niet langer afgezet worden tegen winsten uit een volgend boekjaar. De fusieregeling geldt enkel voor fusie tussen twee VZW’s. Fusie tussen een VZW en vennootschap (BV of coöperatieve vennootschap) blijft niet mogelijk, althans niet rechtstreeks. Het is altijd mogelijk om in twee stappen te werken. Zo zou je in principe een bestaande BVBA kunnen omvormen tot een VZW en vervolgens, de nieuwe VZW fuseren met een bestaande VZW. Een andere mogelijkheid is om je BVBA te vereffenen en alle activa en passiva over te dragen (op voorwaarde dat een VZW enig aandeelhouder is). Indien je als VZW zou kiezen voor het oude systeem, is het belangrijk voor een soepele overdracht dat de overnemende vennootschap (VZW) voldoende zekerheid kan bieden voor de schuldeisers van de overdragende vennootschap (BVBA). In andere woorden, de oneigenlijke fusie mag niet deficitair zijn. Met de invoering van de omvorming en fusieregeling is de legkaart nu af en is het reorganisatie repertorium nu klaar. Het is nu aan de praktijk om voor concrete plannen de juiste techniek te hanteren. Die keuze zal bijna altijd ingegeven worden door, enerzijds, de fiscaliteit en, anderzijds, de juridisch-administratieve kost. Afbeelding, ‘courtesy the artist’, Swirls of Constant Motion, Series 12, Oil on Canvas, 150cmx 200cm, Artist: Dragica Carlin