Contour

  

WE CREATE, CONNECT AND GUIDE

Art Antiquity and Law Journal

Art, Antiquity and Law Journal publiceert een artikel van Oliver Lenaerts over “application of securities law to art purchases in Belgium”

Lecture: Art Center Hugo Voeten

Op 7 november 2019 vond in het Art Center Hugo Voeten de studiedag ‘Eerste Hulp bij Schenkingen van kunstcollecties’ plaats. Oliver Lenaerts sprak er over juridische rsico’s bij schenkingen – “do and dont’s”.

Lecture: KMSKA – Museum Mayer Van den Bergh

Studiedag “Verzamelen, herwaarderen en schenken. Het belang van private kunstcollecties in België en Nederland, 19de eeuw tot vandaag” in Antwerpen op vrijdag, 13 maart 2020

CaFa appointment

After a thorough review and vetting process, Oliver Lenaerts has been appointed as artlaw expert and arbitrator by the selection comittee of the Court of Arbitration for Art (CaFa) in The Hague.

Verzekering tegen bedrijfsonderbrekingen in de kunstensector

Galleries, musea en kunstorganisaties die een verzekeringspolis hebben (onderworpen aan UK recht) doen er goed aan de bewoordingen even te toetsen aan de bewoordingen die in een recent vonnis werden weerhouden als noodzakelijk om in aanmerking te komen voor verzekeringsdekking wegens COVID-19 gerelateerde bedrijfsonderbrekingen