Contour

  

WE CREATE, CONNECT AND GUIDE

Verzekering tegen bedrijfsonderbrekingen in de kunstensector

Galleries, musea en kunstorganisaties die een verzekeringspolis hebben (onderworpen aan UK recht) doen er goed aan de bewoordingen even te toetsen aan de bewoordingen die in een recent vonnis werden weerhouden als noodzakelijk om in aanmerking te komen voor verzekeringsdekking wegens COVID-19 gerelateerde bedrijfsonderbrekingen